wz
Stránky BOINC.SK Users joining BOINC.SK across BOINC projects Štatistika členov BOINC.SK
Boinc Users of the Day
Stav schedulerov Náročnosť projektov Štatistiky Moje podpisyOtvorená infraštruktúra pre sieťové výpočty z Berkeley,softvérová platforma pre distrubuované výpočty využívajúca dobrovoľne poskytnuté počítačové zdroje.

BOINC.SK

Tímové štatistiky:

Boinc Users of the Day

A tu je dalšia web stránka, ktorá stoji zato.

Status schedulerov:

Grafy BOINC.SK

Náročnosť projektov:

Tabulku vytvoril a neustále aktualizuje Honza, aktívný člen fóra Boinc.cz

A tu je ukážka podpisov.